Nieuws

Lees de laatste nieuwsberichten.

Geplaatst op 20 december 2019
Geschreven door Fair Care Solutions

Wmo-hulp aan huis met blockchain

De gemeente Tilburg is continu en actief op zoek naar vernieuwing en nieuwe technologieën die waardevol zijn om het  werk in de zorg (Wmo en Jeugdwet) efficiënter, effectiever, maar ook doel- en rechtmatiger uit te (laten) voeren. In het kader van het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet is gezocht naar technische oplossingen die de inzet van toezichthouders kunnen beperken of tenminste de toezichthouders op de juiste plaats in te zetten.

Bron: Publicatie Sociaalweb