Wat is FAIR CARE?

FAIR CARE is een transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem voor het monitoren en valideren van thuiszorgdiensten ten opzichte van contractuele afspraken.

  • FAIR CARE helpt u bij het controleren of het GELD voor THUISZORG, JUIST wordt BESTEED.
  • FAIR CARE geeft inzicht of cliënten TEVREDEN zijn over de KWALITEIT van de thuiszorg.
  • FAIR CARE geeft ACCURATE informatie om Wmo-budgetten onder CONTROLE te houden.

FAIR CARE werkt als volgt. Algemene informatie over de afgegeven beschikkingen/indicaties worden op een dusdanige manier vastgelegd dat ze zowel voor een gemeente als voor de aanbieder éénduidig inzichtelijk zijn. Aanvullend biedt FAIR CARE meerdere apps om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de geleverde zorg vast te leggen.

FAIR CARE Zorgcheck

De zorgverlener beschikt over een app waarmee, in combinatie met NFC (Near Field Communication) het moment van binnenkomst en vertrek, heel eenvoudig wordt vastgelegd. 

De zorgverlener ziet tevens hoeveel zorgmomenten er binnen de afgegeven Indicatie nog beschikbaar zijn. Daar ook de andere betrokken partijen over deze informatie beschikken, kan, indien nodig, tijdig het proces voor een her-indicatie worden gestart.

FAIR CARE Beleving

De FAIR CARE Beleving App geeft de ontvangers van de zorg de gelegenheid om op elk willekeurig moment de kwaliteit van de geleverde zorg te beoordelen. Zo hebben alle betrokken partijen continue inzicht in de kwaliteit van de geleverde diensten.

Business Intelligence

De FAIR CARE blockchain bevat een schat aan (anonieme) data die alleen door de verantwoordelijke  partijen is te herleiden naar onderliggende details.

Door middel van een EXPORT functie in de FAIR CARE Portal kan de data worden ingelezen in Business Intelligence Tools en kunnen analyses plaatsvinden ter optimalisatie van planning en budgetten. 

De kracht van deze overzichten zit hem in het feit dat de informatie uit verschillende bronnen komt maar toch transparant en éénduidig voor de gehele keten inzichtelijk is. Op deze manier kan de samenwerking in de keten versterkt worden.

Referenties

Gemeente Waalwijk, januari 2020

Eind januari 2020 heeft Gemeente Waalwijk aangegeven ook aan de slag te gaan met het systeem van FAIR CARE. 

Daarmee komt de teller van het totaal aantal cliënten waarmee wij gaan werken op 1.700.

FAIR CARE in het nieuws

FAIR CARE Solutions te gast bij New Business Radio

Thuiszorg 100% transparant: de gemaakte zorgafspraken voor alle betrokken partijen inzichtelijk maken, evenals de planning en de daadwerkelijke uitvoer. Ron Lemmens ging er tijdens een Business Update over in gesprek met drie gasten uit de praktijk.


Contact

Laat hier uw bericht achter en wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Contactformulier