Wat is FAIR CARE?

FAIR CARE is een transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem voor het monitoren en valideren van thuiszorgdiensten ten opzichte van contractuele afspraken. 

Met eenvoudige app’s en overzichtelijke rapportages maakt FAIR CARE voor zowel zorgaanbieders alsook voor gemeentes en zorgverzekeraars inzichtelijk of zorggeld naar tevredenheid van alle betrokken partijen wordt besteed.

Langer thuis wonen.

Gemeentes in Nederland helpen hun inwoners om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, indien dat wenselijk is.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om hierin te ondersteunen. Sinds de decentralisatie in 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van thuiszorg voor een groot deel bij deze gemeentes.

Ook de controle op rechtmatige besteding van zorggeld ligt daarmee bij hen.

Grip op uw thuiszorg.

FAIR CARE Solutions heeft een systeem ontwikkeld dat gemeentes en zorgaanbieders hierin ondersteuning biedt. Deze op blockchain-technologie gebaseerde manier van registratie controleert of zorggeld daadwerkelijk goed besteed wordt.

FAIR CARE voorziet in twee zeer eenvoudige apps die de administratieve lasten van zorgverleners helpen te verlagen en die inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg.

FAIR CARE Zorgcheck

De zorgverlener beschikt over een app waarmee, in combinatie met NFC (Near Field Communication) het moment van binnenkomst en vertrek, heel eenvoudig wordt vastgelegd. 

De zorgverlener ziet tevens hoeveel zorgmomenten er binnen de afgegeven Indicatie nog beschikbaar zijn. Daar ook de andere betrokken partijen over deze informatie beschikken, kan, indien nodig, tijdig het proces voor een her-indicatie worden gestart.

FAIR CARE Beleving

De FAIR CARE Beleving App geeft de ontvangers van de zorg de gelegenheid om op elk willekeurig moment de kwaliteit van de geleverde zorg te beoordelen. Zo hebben alle betrokken partijen continue inzicht in de kwaliteit van de geleverde diensten.

Business Intelligence

De FAIR CARE blockchain bevat een schat aan (anonieme) data die alleen door de verantwoordelijke  partijen is te herleiden naar onderliggende details.

Door middel van een EXPORT functie in de FAIR CARE Portal kan de data worden ingelezen in Business Intelligence Tools en kunnen analyses plaatsvinden ter optimalisatie van planning en budgetten. 

De kracht van deze overzichten zit hem in het feit dat de informatie uit verschillende bronnen komt maar toch transparant en éénduidig voor de gehele keten inzichtelijk is. Op deze manier kan de samenwerking in de keten versterkt worden.

Referenties

Gemeente Gilze en Rijen, november 2019

Na een succesvolle operationele test binnen Gemeente Tilburg is in november 2019 overeenstemming bereikt om FAIR CARE uit te rollen binnen Gemeente Gilze en Rijen. 

Deze eerste fase betreft alle ruim 500 klanten van zorgaanbieder Actief Zorg binnen Gemeente Gilze en Rijen.

Gemeente Dongen, januari 2020

Medio januari 2020 heeft ook Gemeente Dongen besloten te willen werken met de applicatie van FAIR CARE. 

De toepassing van FAIR CARE is gebaseerd op het BLOCKTRACTS platform van Horizon Internet Technologies. Met dit platform kan heel snel een productionele en schaalbare blockchain infrastructuur opgezet worden.

Gemeente Waalwijk, januari 2020

Eind januari 2020 heeft Gemeente Waalwijk aangegeven ook aan de slag te gaan met het systeem van FAIR CARE. 

Daarmee komt de teller van het totaal aantal cliënten waarmee wij gaan werken op 1.700.

Actief Zorg

Actief Zorg, één van de grootste aanbieders van thuiszorg in Brabant, heeft samen met Horizon Internet Technologies begin 2019 meegedraaid in een succesvolle Blockchain-pilot voor de Gemeente Tilburg.

Na een succesvolle afronding in mei 2019 heeft Actief Zorg besloten om verder te gaan met het implementeren van FAIR CARE.

Stichting GoedThuis

Stichting GoedThuis is gespecialiseerd in het stellen van onafhankelijke indicaties voor alle thuiszorgdiensten (Wmo & WLZ). Zij doen dit voor zowel gecontracteerde zorgaanbieders alsook voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

FAIR CARE Solutions is samen met Stichting GoedThuis een oplossing aan het ontwikkelen voor de ondersteuning bij wijkverpleging.

Met de inzet van FAIR CARE wordt transparantie geboden over het gehele traject van indicatiestelling, uitvoer en facturatie.

Gemeente Tilburg

FAIR CARE Solutions heeft bij Gemeente Tilburg een Blockchain-pilot uitgevoerd met als doel de kosten voor thuiszorg meer transparant te maken voor alle betrokken partijen. 

Voor de zorgaanbieder namen de administratieve lasten fors af. Voor de gemeente werd inzichtelijk wat er exact per zorgindicatie werd gedeclareerd. 

Zorggeld dient zo efficiënt mogelijk besteed te worden. De pilot is in mei 2019 succesvol afgerond.

FAIR CARE in het nieuws


Contact

Laat hiernaast uw bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier