Gemeente

Met de inzet van FAIR CARE ondersteun je als gemeente het vertrouwen en de transparantie waarop de samenwerking met zorgaanbieders is gebaseerd. Het leidt tot een nog betere samenwerking, en draagt optimaal bij tot een rechtmatige en vooral cliëntgerichte zorg, met oog voor zowel kwaliteit als betaalbaarheid.

Jan-Willem Sies, Team Manager Fraudebestrijding Gemeente Tilburg

Beter

Inzicht

Betere

Beslissingen

Betere

Zorg

Feiten

1

Capaciteit

De inzet van FAIR CARE helpt een gemeente om de capaciteit van hun mensen, gedurende het gehele proces (van indicatie tot aan declaratie), flexibel te optimaliseren.

2

Kwaliteit en Kosten

FAIR CARE geeft een accuraat overzicht van de kwaliteit van de geleverde zorg en waarborgt dat dat de uiteindelijke declaraties in lijn zijn met de daadwerkelijk geleverde prestaties.

3

Samenwerking

FAIR CARE faciliteert, op basis van feitelijke accurate data, een samenwerking waarbij zowel de capaciteit als de kosten gedurende het gehele proces, voor alle betrokken partijen, geoptimaliseerd kunnen worden.

Transparantie

Gemeenten werken vaak samen met veel verschillende partners om bewoners goed te ondersteunen, zo ook in de thuiszorg. Door de toenemende vergrijzing staat de Wmo begroting flink onder druk en is er een steeds groter wordend tekort aan personeel. Hierdoor is het van groot belang om op een goede manier samen te werken binnen deze keten.

FAIR CARE laat zien dat dit met een transparant systeem kan. Een systeem dat zorgt voor een eerlijk en accuraat beeld voor alle betrokken partijen.

Beter inzicht, betere beslissingen, betere zorg.

FAIR CARE geeft een heel helder inzicht in hoe door de gemeente noodzakelijke geachte hulp bij het huishouden daadwerkelijk wordt ingezet en ervaren door de zorgvrager. Tevens levert FAIR CARE voor management en beleidsmedewerkers laagdrempelige sturingsinformatie, waarmee de planning naar de inzet van huishoudelijke hulp geoptimaliseerd kan worden

Piet Sprangers, Manager Sociaal Beleid ABG Gemeenten

Video afspelen

Kwaliteit

Met FAIR CARE heeft de gemeente continu zicht op de geleverde kwaliteit van de zorg. Met de FAIR CARE Beleving-app kunnen klanten, of personen die ze daarbij digitaal ondersteunen, op een eenvoudige manier aangeven of ze tevreden zijn over de verkregen zorg. Indien gewenst kan dat na ieder bezoek door de zorgverlener. Zo krijgt een gemeente continu inzicht over de kwaliteit van de zorg. Bij ontevredenheid kan direct actie ondernomen worden om de samenwerking te verbeteren.

Prestaties van diverse zorgaanbieders vergelijken door middel van de FAIR CARE Beleving-app.

Kwantiteit

Middels FAIR CARE krijgt een gemeente grip op de Wmo-budgetten. De zorgverlener gebruikt de Zorgcheck-app en registreert op locatie wanneer en waar de zorg geleverd wordt. Een gemeente heeft hierdoor inzicht in de geleverde zorgmomenten en kan afwijkingen monitoren. Op deze manier kan een aanbieder waarborgen dat de declaraties in lijn zijn met de feitelijk geleverde zorg. Hierdoor verkrijgt een gemeente direct inzicht in de rechtmatigheid van de geleverde zorg.

Als er bijvoorbeeld structureel minder zorg wordt geleverd, dan wat aanvankelijk contractueel was afgesproken, kan het immers zo zijn dat de klant minder zorg blijkt nodig te hebben, waardoor de indicatie kan worden bijgesteld.

Samen werken aan transparantie in de thuiszorg.