Zorgaanbieder

FAIR CARE helpt ons om onze zorgverlening, zowel kwalitatief als kwantitatief accuraat te meten. Daarmee geeft FAIR CARE ons samen met gemeenten en zorgverzekeraars de ‘tools’ in handen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen die deze echt nodig hebben. Zowel op basis van de noodzakelijke zorg, hulp en ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen, als de financiële houdbaarheid.

Christ-Jan Danen, Raad van Bestuur Thuiszorg West Brabant

Beter

Inzicht

Betere

Beslissingen

Betere

Zorg

Feiten

1

Capaciteit

FAIR CARE geeft een accuraat en feitelijk overzicht waarmee een zorgaanbieder de inzet van zorgverleners kan optimaliseren.

2

Kwaliteit en Kosten

FAIR CARE geeft de zorgaanbieder een accuraat overzicht van de kwaliteit van de geleverde zorg en helpt om de uiteindelijke declaraties in lijn te brengen met de geleverde prestaties.

3

Samenwerking

FAIR CARE faciliteert, op basis van feitelijke accurate data, een samenwerking waarbij zowel de capaciteit als de kosten gedurende het gehele proces, voor alle betrokken partijen, geoptimaliseerd kunnen worden.

Transparantie

Zorgaanbieders in de thuiszorg werken vaak in opdracht van veel verschillende gemeenten. Door de toenemende vergrijzing staat de Wmo begroting flink onder druk en is er een steeds groter wordend tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Hierdoor is het is van groot belang om op een goede manier samen te werken binnen deze keten.

FAIR CARE laat zien dat dit met transparantie kan. Een systeem dat zorgt voor een eerlijk en accuraat beeld voor alle betrokken partijen.

Beluister het radio fragment van FAIR CARE bij de business update

Samen werken aan transparantie in de thuiszorg.

Kwaliteit

De zorgaanbieder heeft met FAIR CARE een duidelijk overzicht van de geleverde kwaliteit van de zorg. FAIR CARE geeft je daarmee mogelijkheid om op een betere manier naar geleverde zorg te kijken.

Met de Beleving-app geven klanten op een eenvoudige manier aan of ze tevreden zijn over de geleverde zorg, dat kan na ieder bezoek door de zorgverlener. Zo krijgen de zorgaanbieder en de gemeente continu terugkoppeling over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit biedt een zorgaanbieder de gelegenheid de zorg te blijven verbeteren en daarmee de afspraken met de gemeente te optimaliseren.

Inzicht geven dat het Wmo budget rechtmatig en doelmatig wordt ingezet.

Kwantiteit

Door de toenemende vraag naar thuiszorg, ervaren zorgaanbieders continu, dat het een steeds grotere uitdaging wordt om aan die vraag te voldoen. Het is dus van essentieel belang dat een zorgaanbieder over accurate informatie beschikt om de zorg professionals optimaal in te zetten. Dit geldt voor zowel de zorgverleners die de zorg thuis leveren, als de mensen op de achtergrond die zich inzetten voor het bedrijfsproces.

De data vanuit FAIR CARE zorgt ervoor dat er niet alleen een accuraat beeld is van de benodigde tijd voor de gewenste zorg op locatie, maar draagt er tevens aan bij dat middels de geboden transparantie wordt gewaarborgd dat de declaraties van een aanbieder in lijn zijn met de feitelijk geleverde prestaties. Deze transparantie tussen de zorgaanbieder en de gemeente leidt er toe dat het beschikbare geld wordt besteed waar het voor bedoeld is, kwalitatief goede zorg.

Samen werken aan transparantie in de thuiszorg.